Als het op goed samenwerken aankomt

Hinzhi begeleidt organisaties, waaronder bedrijven bij het verbeteren van werkprocessen en werkverhoudingen met aandacht voor de menselijke factor. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Uitgangspunt vormt samenwerking binnen teams of tussen individuen. Communicatie, conflictherkenning en het oplossen van vertroebelde relaties zijn de kwaliteiten van Hinzhi.

De kern van Hinzhi wordt gevormd door professionals die, ieder met meer dan 25 jaar ervaring in diverse management functies in zowel bedrijfsleven als bij de overheid, de krachten hebben gebundeld. De begeleiding van Hinzhi leidt bij opdrachtgevers tot effectieve, soepel lopende werkprocessen, inspiratie en plezier voor medewerkers. En daardoor minder conflicten op de werkvloer.

visie

Vanuit de overtuiging dat:

 • werkprocessen sterk zijn wanneer de verbinding is gelegd met de mensen, die zich met inspiratie, plezier en voldoening inzetten
 • plezier en productiviteit op de werkvloer hand in hand gaan
 • heldere werkprocessen en besluitvorming voor plezier en productiviteit essentieel zijn

.

De focus van Hinzhi is gericht op:

 • productiviteit, inzetbaarheid, daling ziekteverzuim, lagere kosten
 • veranderprocessen, samenwerking en fusies
 • koppeling van organisatiedoelen en persoonlijke doelen van midden- en hoger management
 • communicatie tussen leidinggevende en medewerkers en communicatie in teams
 • conflictbemiddeling en coaching

In de sectoren:

 • midden- en kleinbedrijf
 • industrie en zakelijke dienstverlening
 • de overheid: gemeenten, provincies
 • de politiek: het samenspel tussen politieke partijen, fracties en bestuurders

Producten:

 • procesbegeleiding bij veranderprocessen
 • opleidingen in communicatie
 • training en coaching
 • conflictmanagement: voorkomen van conflicten en benutten van conflicten
 • geschil oplossing door mediation
  • arbeidsconflicten (ook collectief en medezeggenschap)
  • zakelijke conflicten
  • bouwconflicten
  • samenwerkingsconflicten (o.a. in en tussen teams)
 • onderhandelen (o.a. masterclass)

Met de persoonlijke volgende ervaringen:

 • in het bedrijfsleven, het MKB, overheid en de politiek
 • elkaar aanvullende persoonlijke vaardigheden van de professionals van Hinzhi
 • werkvormen met impact, die blijven hangen en doorwerken.
wie
 • Gert-Jan
  Gert-Jan
 • Hans
  Hans
 • Chiel
  Chiel
 • Yolanda
  Yolanda
contact

Hinzhi b.v.
Dufaystraat 9c
1075 GS Amsterdam
info@hinzhi.nl
KvK: 67605141

Algemene Voorwaarden

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met gegevens. Voor meer informatie over ons privacybeleid, klik op deze link.