Mediation is voor alle betrokken partijen een goede alternatieve manier om een conflict op te lossen. Bij mediation wordt namelijk altijd van de autonomie van de partijen uitgegaan. Onder leiding van de mediator wordt gezamenlijk gezocht naar nieuwe oplossingen.

HINZHI houdt zich, naast het begeleiden van organisaties om te komen tot het verbeteren van werkprocessen en werkverhoudingen met ruime aandacht voor de menselijke maat, ook bezig met mediations.

U kunt voor de volgende conflicten bij HINZHI terecht:

  • Individuele arbeidsgeschillen als ook collectieve zoals met ondernemersraden, vakbonden of binnen teams (samenwerkingsconflicten).
  • Zakelijke conflicten waaronder: contract geschillen, conflicten tussen handelspartners en met leveranciers, onenigheid tussen aandeelhouder/vennoot, problemen in familiebedrijven, onenigheid Raden van Bestuur en Raad van Commissarissen, etc

Hinzhi heeft een groot netwerk van specialisten. Indien noodzakelijk, dan worden deze specialisten uiteraard in overleg, ingeschakeld. Het uitgangspunt is daarbij oplossingsgericht denken, handelen en samenwerken aan een duurzame uitkomst. 

HINZHI beschikt over MfN-geregistreerde registermediators. 

 

Waarom mediation?       

Mensen hebben bijna niet altijd dezelfde doelstellingen in samenwerkingsrelaties. Behoeftes, wensen en mensen verschillen nu eenmaal. Daarom ligt escalatie is samenwerkingsrelaties altijd op de loer.

Uitstraling

Een conflict in de ene relatie straalt uit op jouw functioneren in andere relaties. Maar bijvoorbeeld ook op je gezondheid door slapeloze nachten.

Respect

Bij professionele begeleiding is er respect voor de oorzaken, de partijen en hun zienswijzen.

Je kan de oplossing zoeken in een gang naar de rechter, maar die is kostbaar en beschadigend voor je relatie. Dan wordt er alleen gekeken naar de juridische waarheid. En daar kan je zelf tot in hoger beroep over blijven strijden.

Alles boven tafel

Iedereen weet dat de werkelijkheid veel complexer in elkaar zit. Bij professionele begeleiding komen ook niet juridische zaken zoals de waarde van de relatie en toekomstige samenwerking aan de orde die van belang zijn voor het oplossen van de kwestie. En meer oplossingsmogelijkheden komen dan binnen de mogelijkheden.

Win-win

Bij professionele begeleiding zoals mediation winnen beide partijen.

Hoe werkt mediation?

De mediator helpt de communicatie tussen partijen op gang te brengen. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke gevoelens die zijn ontstaan bij het conflict, zodat er ruimte komt om de zakelijke belangen helder te krijgen.

Neutraal en onpartijdig

De mediator is onpartijdig en neutraal ten aanzien van de gekozen oplossing. Medewerking is vrijwillig en alles wat naar voren komt in de mediation is vertrouwelijk. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst. Participeren in mediation is geen zwaktebod maar een duidelijk signaal dat partijen verantwoordelijkheid nemen en willen werken aan een oplossing.

Oplossingen bedenken

De mediator draagt geen oplossingen aan. Immers dan is de oplossing zijn oplossing en niet die van partijen. Bovendien kunnen partijen als de communicatie weer is hersteld heel goed samen oplossingen bedenken en knopen doorhakken. De mediator helpt partijen wel om oplossingen te bedenken en te toetsen op haalbaarheid. Mediation is dus toekomst-gericht.

Mediation leidt tot bevredigende oplossingen, omdat ze beter aansluiten bij de behoeftes van partijen en beter uitvoerbaar en duurzamer zijn. Logisch, want partijen hebben die zelf bedacht en afgesproken. En mocht dat onverhoopt niet lukken dan blijft een juridische procedure altijd mogelijk.

Afspraken

Afspraken worden in principe vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarbij het mogelijk is een evaluatiemoment af te spreken. Contractuele afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn via de rechter af te dwingen. Dit gebeurd zelden of nooit.

Dialoogbegeleiding-procesbegeleiding

Indien partijen mediation gevoelsmatig te zwaar vinden, dan kan ook gekozen worden voor dialoog of procesbegeleiding. Die methode is net zo effectief.

 

Is uw kwestie geschikt voor mediation?

Als u de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan is mediation de oplossing.

  • Vindt u het prettig professioneel ondersteund te worden bij het oplossen van het probleem?
  • Is uw samenwerkingsrelatie van belang?
  • Wilt u dat zorgvuldig en vertrouwelijk het probleem wordt besproken?
  • Wilt u dat het probleem snel in overleg wordt opgelost?
  • En de belangrijkste vraag die u zich moet stellen is: Wilt u zelf invloed hebben bij het oplossen van uw conflict, of laat u het liever aan een rechter over?

Uw kwestie geschikt!?

Wilt u mediation, dialoog- of procesbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de partners. Of vult het contactformulier op de homepagina in. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op!