Gert-Jan den Besten

Gert-Jan den Besten is MfN registermediator, rechtbankmediator voor arbeids-, zakelijke- en bouwconflicten. Bovendien is hij docent aan de Academie voor de Rechtspraktijk.

Daarvoor heeft hij 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt en veel sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid.

Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Adviseert hij directies en ondernemingsraden bij bedrijfsprocessen en professionals om nog effectiever het vakmanschap uit te oefenen. Voor procesbegeleiding bij modernisering van arbeidsvoorwaarden, waaronder beoordelen, beloning, duurzame inzetbaarheid, aanpak ziekteverzuim zit je bij hem goed. Sturen op het proces is naast ‘weten waar je het over hebt’ de sleutel tot succes! Als jij durft helpt Gert-Jan je de oplossing te realiseren.

Hans Bekkers

Beweging, verbinding, samenwerking. Deze woorden vatten de passie en drijfveer van Hans Bekkers wel samen. Vanuit de ervaring dat een ‘buitenboordmotor’ een grote toegevoegde waarde kan hebben voor organisaties die zich ontwikkelen, vervult hij zijn rol als externe procesfacilitator en omgevingsmanager. Hij let sterk op betrokkenheid en inzet van medewerkers en stakeholders bij de voortgang. Medewerkers en stakeholders die zich gehoord weten komen in beweging, gáán ervoor! Hij let ook op besluitvorming die nodig is om stap voor stap voorwaarts te gaan.

Zijn werkterreinen zijn overheden, bedrijven, raden van toezicht, teams. ‘Ik verbind me met de doelstellingen van een organisatie, ben daarin coach en klankbord, en zorg dat we gezamenlijk de gestelde doelen bereiken, met commitment van medewerkers, stakeholders en directie of bestuur’.

Hans is ook MfN-registermediator en richt zich op geschiloplossing van zakelijke conflicten. Vaak op het raakvlak van overheden en bedrijfsleven.

Doelen bereiken, en daarbij prettiger werken: laten we de zaak in beweging brengen!

 

Chiel van Praag

Chiel van Praag heeft ruim 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven. In zijn tijd bij de omroep bekleedde hij onder andere diverse management functies. Een lijn die hij doortrok in zijn tijd als zelfstandig ondernemer. Zo runde hij succesvol een management en communicatie- en evenementenbureau, waarvoor hij evenementen organiseerde in binnen- en buitenland, was hij jarenlang voorzitter van de VECTA, de overkoepelende belangenorganisatie voor evenementenorganisatoren.

Chiel werkt vanuit de managementgedachte vooral mensen verantwoording te geven en ze bovendien positief te stimuleren. In zijn optiek ontstaat zo een ‘win-win’ situatie.

Na zijn studie mediation aan de Hoge School Utrecht is hij sinds 2007 MfN geregistreerd mediator.

Zijn ruime expertise op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen vooral op het gebied van communicatie zet hij, naast andere vaardigheden, in voor HINZHI.

 

Yolanda Weijand

Yolanda Weijand is gecertificeerd mediator. Kwaliteit door passie, dat is het credo van Yolanda Weijand. Centraal zet zij het belang van de opdrachtgever en heeft oog voor alle stakeholders.

Haar sterke punten zijn het strategisch denken, managen van processen door regie te houden, te bewaken en verbeteringen aan te sturen. Zij heeft een no-nonsens aanpak en draagt creatieve oplossingen aan.

Werkgebieden zijn overheid, politieke en non-profit organisaties en het bedrijfsleven. Zij heeft vele jaren ervaring als leidinggevende, programmamanager, projectmanager en beleidsadviseur.