Aanbod trainingen door Hinzhi

Het leven gaat over leren. Elke leeftijd, elke situatie geeft je nieuwe uitdagingen en mogelijkheden om te leren. Leren moet vooral leuk en inspirerend zijn en in dienst staan van jouw persoonlijke ontwikkeling. Met praktijktrainingen waarbij de theorie in dienst staat van het oefenen. Vaardigheden en ervaringen uitwisselen. Voor leidinggevenden, professionals en teams.

Alle trainingen kunnen in company worden georganiseerd.

Trainingen

Onderhandelen voor gemeenten

Ook binnen het sociaal domein is goed onderhandelen belangrijk!

 

Sinds de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de verschillende sociale domeinen krijgen  medewerkers bewust of onbewust te maken met onderhandelen op allerlei niveaus. In een intergemeentelijke samenwerking moet je samen met andere gemeenten tot een afstemming komen rondom specifieke thema’s

Binnen het sociale domein wordt van gesubsidieerde organisaties  en organisaties waar diensten ingekocht zijn verwacht dat bepaalde prestaties geleverd worden. Om dit zo scherp (beste deal binnenhalen) en smart mogelijk af te spreken moet de gemeente onderhandelingstechnieken inzetten. Natuurlijk geldt hiervoor ook dat de visie, strategie, regie en afstemming in overeenstemming zijn met de gemeentelijke visie en de afdelingen.

 

Wat levert het op:

Om het beste uit de onderhandelingen te halen moet je als gemeentelijke onderhandelaar, naast de theorieën en vaardigheden, inzicht hebben in je eigen kunnen, zodat je weet wat naast je kwaliteiten je valkuilen zijn. Dit wordt allemaal geleerd tijdens de training.

 

De belangrijkste onderdelen van het programma zijn:

 

Deel I:

 • De theorie van onderhandelen
 • Onderhandelingsstijlen
 • Effectief onderhandelen (win-win)
 • Onderhandelen volgens de Harvard methode
 • Vormen van onderhandelen
 • Strategie

 

Deel II

 • Harvardregels
 • Hoofdlijnen van het onderhandelingsproces
 • Onderhandelen voorbereiden op basis van eigen praktijksituatie
 • Theorie voorbereiden onderhandeling
 • Hoe hou ik de regie?

 

Deel III

 • Non-verbale communicatie in onderhandelen
 • Fight, Flight of Freeze
 • Hoe onderhandelingen vorm geven in je eigen praktijk

 

Welkom op onze training:

De training wordt ‘in-company’ gegeven en de volledige training bestaat uit 3 dagen van 10.00 tot 17.00 uur. In de training wordt een directe link gelegd met de praktijk.  Als de volledige training gevolgd is, is de basis gelegd voor nog betere onderhandelingen. Je weet de regie te houden, hebt zicht op welke onderhandelingsstrategieën je moet voeren en weet wat je ‘binnen wilt halen’ voor jouw gemeente en hoe je dit effectief kunt doen!

 

De training wordt gegeven door twee partners van Hinzhi namelijk:

 

Gert-Jan den Besten,

MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder

 

Hij heeft 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt. In die 26 jaar velen sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid. In die 26 jaar heeft hij nooit van het stakingsmiddel gebruik hoeven te maken om resultaten te bereiken. Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Bovendien geeft hij Masterclasses Onderhandelen aan advocaten en bedrijfsjuristen

Sturen op het proces is naast “weten waar je het over hebt” de sleutel tot succes!

 

Yolanda Weijand,

Procesbegeleider, mediator

 

Zij heeft 40 jaar ervaring in wisselende functies bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.

Zij heeft leiding gegeven aan samenwerkingsverbanden. Bij gemeenten heeft zij beleid ontwikkeld onder andere voor de beleidsvelden Wmo en Jeugd en als programmamanager leiding gegeven aan vele (deel)projecten, waarbij goede afspraken gemaakt moesten worden met alle stakeholders. Daarnaast heeft zij politieke functies vervuld waar onderhandelen de dagelijkse praktijk was.  Yolanda heeft diverse trainingen opgezet en gegeven. Al deze kennis wil zij graag overdragen aan de cursisten.

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

Hoe ga je op de juiste manier in dialoog met je cliënt / klant?

Ben je op zoek naar goede tips om met je cliënt respectvol en effectief te communiceren tijdens het (keukentafel)gesprek?

Wil je dat zowel de cliënt als jij het gevoel hebben dat alles op een prettige manier op tafel is gekomen?

Wil je met de verkregen informatie een goede rapportage maken?

Wil je dat jouw jouw cliënt zich herkent in deze rapportage?

 

Dan is de training ‘op de juiste manier in dialoog met je cliënt/klant’   uitermate geschikt om deze vaardigheden te leren!

Wat levert het op:

 • Wat jouw kernkwaliteiten zijn en hoe je deze toepast
 • Tools in te zetten om snel contact te maken met een cliënt
 • Het effectief inzetten van communicatie vaardigheden
 • De essentie van het probleem in kaart te brengen
 • Klanten in hun eigen kracht te zetten
 • Hoe te onderhandelen en tot afspraken te komen

 

Hoe ziet het programma eruit?

Voorfase: U ontvangt van  ons een  intakeformulier 14 dagen voor de start van de training met alle instructies. Op basis hiervan passen we de training op maat aan!

 

 

 

Opbouw training

1e module

Kennismaking met elkaar, introductie van het  programma, theorie, oefeningen aan de hand van een casus (gericht op contact maken met de cliënt, houding, vraagstelling en empathie), Wie ben je?  (hoe kijk je, wat zijn jouw en andermans beelden, motivatie voor het vak, wat zijn jouw kernkwaliteiten?)

Bewustzijn over normen en waarden (individueel en collectief), welk cultuur breng jij maar ook de cliënt mee?

2e module

Communicatieve vaardigheden en de communicatiematrix, omgaan met bijzondere mensen.

Werkhouding / werkrelatie tijdens de intake, opbouw van een gesprek, managen van verwachtingen / de gouden W’s, effect van de zin ‘wat is je grootste zorg?’, onderliggende behoeftes, mensen in eigen kracht zetten.

3e module

Probleem in kaart brengen, oplossingsgericht werken, essentie rapportages.

 • Onderhandelen, hoe doe je dat?
 • Onderhandelingsstijlen
 • Effectief onderhandelen
 • Vormen van onderhandelen
 • Wat doet communicatie in onderhandelingen?
 • Het onderhandelingsproces

 

Welkom op onze training:

Er worden trainingsdagen georganiseerd op een centrale locatie voor individuele cursisten. Ook bestaat de mogelijkheid om de training ín-company’ te organiseren.

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

De training wordt gegeven door twee partners van Hinzhi BV namelijk:

Gert-Jan den Besten, MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder. Hij heeft 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt. In die 26 jaar velen sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid. In die 26 jaar heeft hij nooit van het stakingsmiddel gebruik hoeven te maken om resultaten te bereiken. Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Sturen op het proces is naast “weten waar je het over hebt” de sleutel tot succes!

Yolanda Weijand heeft 40 jaar ervaring in wisselende functies bij welzijns – en zorgorganisaties en bij diverse gemeenten. Ze heeft geïndiceerd ten behoeve van zorgvoorzieningen. Ook heeft ze leiding gegeven aan samenwerkingsverbanden en indicatiecommissies. Bij gemeenten heeft ze  beleid ontwikkeld o.a.  voor de beleidsvelden  Wmo en Jeugd.  Yolanda heeft diverse trainingen opgezet. Daarnaast is zij mediator. Al deze kennis wil zij graag overdragen aan de cursisten.

Onderhandelen voor politieke fracties

Wat levert het op:

Onderhandelen maakt meer dan ooit deel uit van ons leven. Niemand heeft echt de macht om anderen zijn/haar wil op te leggen. Daarom moet je onderhandelen om zo veel als mogelijk je eigen belangen en doelen te realiseren. Maar hoe doe je dat? Wij geven jou het gereedschap.

Zo gaan we aan de slag:

Masterclass

 • Hoofdlijnen van het onderhandelingsproces
 • Onderhandelingsstrategie in relatie tot het eigen partijprogramma
 • Afstemmen onderhandelingsstrategie binnen je fractie en met de bestuurder
 • Onderhandelingsstrategie in relatie tot de coalitie / oppositie
 • Theorie voorbereiden onderhandeling
 • Onderhandelen voorbereiden op basis van eigen praktijksituatie
 • Hoe hou ik de regie?
 • Non-verbale communicatie in onderhandelen
 • Fight, Flight of Freeze
 • Hoe onderhandelingen vorm geven in de praktijk
 • Hoe vermarkt je het onderhandelingsresultaat naar je achterban

 

Welkom op onze training:

De training wordt ‘in-company’ gegeven en zowel de basistraining als de masterclass bestaat uit 1 dag van 10.00 tot 16.30 uur of 2 avonden van 19.00 – 22.00 uur.  Het maximaal aantal deelnemers is 12. Een voorwaarde voor deelname aan de masterclass is dat men de basistraining gevolgd heeft.

De training wordt gegeven door twee partners van Hinzhi BV namelijk:

 

Gert-Jan den Besten,

MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder en

Yolanda Weijand,

Procesbegeleider, mediator en voormalig Statenlid.

 

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

Ben je op zoek naar goede tips om met je cliënt respectvol en effectief te communiceren tijdens het (keukentafel)gesprek?

Wil je dat zowel de cliënt als jij het gevoel hebben dat alles op een prettige manier op tafel is gekomen?

Wil je met de verkregen informatie een goede rapportage maken?

Wil je dat jouw jouw cliënt zich herkent in deze rapportage?

 

Dan is de training ‘op de juiste manier in dialoog met je cliënt/klant’   uitermate geschikt om deze vaardigheden te leren!

Wat levert het op:

 • Wat jouw kernkwaliteiten zijn en hoe je deze toepast
 • Tools in te zetten om snel contact te maken met een cliënt
 • Het effectief inzetten van communicatie vaardigheden
 • De essentie van het probleem in kaart te brengen
 • Klanten in hun eigen kracht te zetten
 • Hoe te onderhandelen en tot afspraken te komen

 

Hoe ziet het programma eruit?

Voorfase: U ontvangt van  ons een  intakeformulier 14 dagen voor de start van de training met alle instructies. Op basis hiervan passen we de training op maat aan!

 

 

 

Opbouw training

1e module

Kennismaking met elkaar, introductie van het  programma, theorie, oefeningen aan de hand van een casus (gericht op contact maken met de cliënt, houding, vraagstelling en empathie), Wie ben je?  (hoe kijk je, wat zijn jouw en andermans beelden, motivatie voor het vak, wat zijn jouw kernkwaliteiten?)

Bewustzijn over normen en waarden (individueel en collectief), welk cultuur breng jij maar ook de cliënt mee?

2e module

Communicatieve vaardigheden en de communicatiematrix, omgaan met bijzondere mensen.

Werkhouding / werkrelatie tijdens de intake, opbouw van een gesprek, managen van verwachtingen / de gouden W’s, effect van de zin ‘wat is je grootste zorg?’, onderliggende behoeftes, mensen in eigen kracht zetten.

3e module

Probleem in kaart brengen, oplossingsgericht werken, essentie rapportages.

 • Onderhandelen, hoe doe je dat?
 • Onderhandelingsstijlen
 • Effectief onderhandelen
 • Vormen van onderhandelen
 • Wat doet communicatie in onderhandelingen?
 • Het onderhandelingsproces

 

Welkom op onze training:

Er worden trainingsdagen georganiseerd op een centrale locatie voor individuele cursisten. Ook bestaat de mogelijkheid om de training ín-company’ te organiseren.

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

De training wordt gegeven door twee partners van Hinzhi BV namelijk:

Gert-Jan den Besten, MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder. Hij heeft 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt. In die 26 jaar velen sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid. In die 26 jaar heeft hij nooit van het stakingsmiddel gebruik hoeven te maken om resultaten te bereiken. Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Sturen op het proces is naast “weten waar je het over hebt” de sleutel tot succes!

Yolanda Weijand heeft 40 jaar ervaring in wisselende functies bij welzijns – en zorgorganisaties en bij diverse gemeenten. Ze heeft geïndiceerd ten behoeve van zorgvoorzieningen. Ook heeft ze leiding gegeven aan samenwerkingsverbanden en indicatiecommissies. Bij gemeenten heeft ze  beleid ontwikkeld o.a.  voor de beleidsvelden  Wmo en Jeugd.  Yolanda heeft diverse trainingen opgezet. Daarnaast is zij mediator. Al deze kennis wil zij graag overdragen aan de cursisten.

Conflictherkenning

Mensen hebben bijna nooit dezelfde doelstellingen in samenwerkingsverbanden. Daarom liggen escalatie en conflicten op de loer. Het is de kunst om tijdig problemen, conflicten en escalatie te herkennen. En bovendien te weten hoe er mee om te gaan.

Wat levert het op:

In deze training leer je problemen en conflicten sneller te herkennen, te begrijpen wat de normale weg is van de escalatie van een conflict, maar vooral wat er nodig is om van het oorlogspad terug te keren naar normale werkbare verhoudingen.

Zo gaan we aan de slag:

Op basis van een persoonlijke enquête kunt u uw leerdoelen inbrengen. Waar worstelt u mee? Waarom komt u toch telkens in conflict? Waarom escaleert het steeds? Hoe kan ik beter begrijpen waarom een ander zo emotioneel reageert? Waarom raak ik zo van slag bij een conflict? Wat is mijn aandeel in het ontstaan van het conflict. Hoe word ik assertiever en neem ik de regie? Hoe lossen we samen het conflict op?

Welkom op onze training: Deze 2 daagse training wordt gegeven door Gert-Jan den Besten en Hans Bekkers, beiden MfN-registermediators die in hun dagelijkse werk partijen begeleiden uit hun conflict te komen en goede toekomstbestendige afspraken te maken.

Herkent u (zich in) bovenstaande of worstelt uw team hiermee?  Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

Waarom doen ze niet wat ik zeg?

Conflict vermijdend communiceren (Waarom doen ze niet wat ik zeg?)

Wat levert het op:     

Inzicht hoe het beste op op de werkvloer kan worden gecommuniceerd. Het beter begrijpen van emoties van ‘de ontvangende partij’ en hoe daar vervolgens mee om te gaan. Dat geldt voor managers naar personeel maar ook tussen collega’s onderling.

Dit gaan we samen leren:

We gaan leren hoe met eenvoudige (basis) communicatie technieken de sfeer op de werkvloer kan verbeteren. We leren bovendien naar elkaar te luisteren.

Zo gaan we aan de slag:  

Na uitleg van de basis beginselen van conflictvermijdend communiceren wordt er geoefend. De oefeningen worden op video vastgelegd en gezamenlijk besproken .

Welkom op onze training:

De training neemt een halve dag in beslag. Min 8, max 18 deelnemers. Individueel coaching is mogelijk.

Herkent u (zich in) bovenstaande of worstelt uw team hiermee?  Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

Deze training wordt gegeven door Chiel van Praag en Hans Bekkers

Ben je op zoek naar goede tips om met je cliënt respectvol en effectief te communiceren tijdens het (keukentafel)gesprek?

Wil je dat zowel de cliënt als jij het gevoel hebben dat alles op een prettige manier op tafel is gekomen?

Wil je met de verkregen informatie een goede rapportage maken?

Wil je dat jouw jouw cliënt zich herkent in deze rapportage?

 

Dan is de training ‘op de juiste manier in dialoog met je cliënt/klant’   uitermate geschikt om deze vaardigheden te leren!

Wat levert het op:

 • Wat jouw kernkwaliteiten zijn en hoe je deze toepast
 • Tools in te zetten om snel contact te maken met een cliënt
 • Het effectief inzetten van communicatie vaardigheden
 • De essentie van het probleem in kaart te brengen
 • Klanten in hun eigen kracht te zetten
 • Hoe te onderhandelen en tot afspraken te komen

 

Hoe ziet het programma eruit?

Voorfase: U ontvangt van  ons een  intakeformulier 14 dagen voor de start van de training met alle instructies. Op basis hiervan passen we de training op maat aan!

 

 

 

Opbouw training

1e module

Kennismaking met elkaar, introductie van het  programma, theorie, oefeningen aan de hand van een casus (gericht op contact maken met de cliënt, houding, vraagstelling en empathie), Wie ben je?  (hoe kijk je, wat zijn jouw en andermans beelden, motivatie voor het vak, wat zijn jouw kernkwaliteiten?)

Bewustzijn over normen en waarden (individueel en collectief), welk cultuur breng jij maar ook de cliënt mee?

2e module

Communicatieve vaardigheden en de communicatiematrix, omgaan met bijzondere mensen.

Werkhouding / werkrelatie tijdens de intake, opbouw van een gesprek, managen van verwachtingen / de gouden W’s, effect van de zin ‘wat is je grootste zorg?’, onderliggende behoeftes, mensen in eigen kracht zetten.

3e module

Probleem in kaart brengen, oplossingsgericht werken, essentie rapportages.

 • Onderhandelen, hoe doe je dat?
 • Onderhandelingsstijlen
 • Effectief onderhandelen
 • Vormen van onderhandelen
 • Wat doet communicatie in onderhandelingen?
 • Het onderhandelingsproces

 

Welkom op onze training:

Er worden trainingsdagen georganiseerd op een centrale locatie voor individuele cursisten. Ook bestaat de mogelijkheid om de training ín-company’ te organiseren.

Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar info@hinzhi.nl

De training wordt gegeven door twee partners van Hinzhi BV namelijk:

Gert-Jan den Besten, MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder. Hij heeft 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt. In die 26 jaar velen sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid. In die 26 jaar heeft hij nooit van het stakingsmiddel gebruik hoeven te maken om resultaten te bereiken. Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Sturen op het proces is naast “weten waar je het over hebt” de sleutel tot succes!

Yolanda Weijand heeft 40 jaar ervaring in wisselende functies bij welzijns – en zorgorganisaties en bij diverse gemeenten. Ze heeft geïndiceerd ten behoeve van zorgvoorzieningen. Ook heeft ze leiding gegeven aan samenwerkingsverbanden en indicatiecommissies. Bij gemeenten heeft ze  beleid ontwikkeld o.a.  voor de beleidsvelden  Wmo en Jeugd.  Yolanda heeft diverse trainingen opgezet. Daarnaast is zij mediator. Al deze kennis wil zij graag overdragen aan de cursisten.

Vrouwen onderhandelen

Hoe haal jij als vrouw het maximale uit je onderhandeling zowel in een werkrelatie als privé? Als je dat wilt? Volg dan deze training!

Veel vrouwen onderhandelen op gevoelsniveau. De relatie is belangrijker dan macht. Veel vrouwen zijn daardoor geneigd sneller akkoord te gaan met een deal. Hoe zet je deze vrouwelijke kwaliteiten in om de onderhandelingsruimte in je voordeel op te rekken en zo het maximale resultaat te bereiken. Hoe krijg jij een rechtvaardige deal, zonder als bitch te boek te staan? Wij geven je inzicht en tools om sterker te staan in jouw onderhandelingen. Laat je empoweren, zonder jezelf kwijt te raken.

Aan de orde komen o.a.:

 • Hoe hou je de regie in de onderhandelingen?
 • Harvard-onderhandelen
 • Hoe maak ik een goede krachtenveld analyse
 • Tit-for-tat onderhandelen
 • Hoe rek ik de onderhandelingsruimte in mijn voordeel op?

De ééndaagse cursus kost € 400,= inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie/thee en btw. Deze waardevolle en leuke ééndaagse training wordt gegeven op 2 oktober en op 16 november 2019 van 9.30 – 16.30 uur wordt centraal en goed bereikbaar met ov en eigen vervoer in Nederland gegeven. We willen maximale aandacht besteden aan de cursisten en daarom bestaat de groep uit 8 tot maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan de training wordt een intakeformulier en een persoonlijke onderhandelingsstijlenscan opgestuurd.

Je kan je per e-mail (info@hinzhi.nl) aanmelden uiterlijk 6 weken voor de trainingsdag, waarna je de bevestiging en de factuur zult ontvangen.

Onlangs gepubliceerd in het AD:

‘Als een vrouw hard durft te onderhandelen, wordt ze als bitch neergezet’
https://www.ad.nl/ad-werkt/als-een-vrouw-hard-durft-te-onderhandelen-wordt-ze-als-bitch-neergezet~a6f768c2/

Over de trainers

Gert-Jan den Besten, MfN-registermediator, rechtbankmediator en oud-vakbondsbestuurder

Hij heeft 26 jaar als professioneel onderhandelaar bij het CNV gewerkt. In die 26 jaar velen sociale plannen, cao’s en andere afspraken gemaakt met bedrijven en overheid. In die 26 jaar heeft hij nooit van het stakingsmiddel gebruik hoeven te maken om resultaten te bereiken. Nu begeleidt hij als mediator conflictpartijen en hun advocaten bij het onderhandelen. Bovendien geeft hij Masterclasses Onderhandelen aan advocaten en bedrijfsjuristen

Sturen op het proces is naast “weten waar je het over hebt” de sleutel tot succes!

 

Yolanda Weijand, Procesbegeleider, mediator

Zij heeft 40 jaar ervaring in wisselende functies bij gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.

Zij heeft leiding gegeven aan samenwerkingsverbanden. Bij gemeenten heeft zij beleid ontwikkeld onder andere voor de beleidsvelden Wmo en Jeugd en als programmamanager leiding gegeven aan vele (deel)projecten, waarbij goede afspraken gemaakt moesten worden met alle stakeholders. Daarnaast heeft zij politieke functies vervuld waar onderhandelen de dagelijkse praktijk was.  Yolanda heeft diverse trainingen opgezet en gegeven. Al deze kennis wil zij graag overdragen aan de cursisten.

 

Hans Bekkers, MfN-registermediator

Hans Bekkers voert beleidsbemiddelingen uit voor overheden en bedrijven. Hij zorgt voor voortgang en resultaat en is daarbij de neutrale verbindende schakel tussen bewoners, overheden en ondernemingen. Hij is MfN-registermediator. Hans geeft trainingen over effectief samenwerken op het raakvlak van overheid, ondernemingen en burgers bij Hinzhi. Daarnaast is hij trainer in mediation en beleidsbemiddeling bij het Centrum voor Conflicthantering en Beleidsbemiddeling.

 

Chiel van Praag

Na een lange carrière in de media, waarin Chiel diverse managementfuncties heeft bekleed, waaronder het meer dan 25 jaar leiden van eigen event-/communicatie bedrijf, is hij sinds 2007 MFN geregistreerd mediator.
In zijn dagelijkse werkzaamheden ontdekte Chiel dat hij steeds vaker als een soort van bemiddelaar optrad bij conflicten. Zijn focus daarbij was vooral om mensen te helpen samen een oplossing te vinden.
Conflictbemiddeling hem van nature goed af. Na de verkoop van zijn bedrijf in 2007 besloot hij Mediation te gaan studeren aan de Hoge School Utrecht. Inmiddels is hij al meer dan 10 jaar werkzaam als Mediator met de specialisaties Familie zaken en Arbeidsconflicten. Ook wordt hij regelmatig ingezet als begeleider van arbeidsprocessen en als coach.
Tijdens zijn werkzaamheden als mediator werd hem duidelijk dat het merendeel van de problemen ontstaat door een verstoorde communicatie en met name het niet goed naar elkaar luisteren. De ‘bekende communicatie muur’ is vaak de oorzaak van de problemen.
Chiel geeft daarom trainingen om mensen bewust te maken dat goed communiceren er voor kan zorgen dat dreigende conflicten in de kiem worden gesmoord.